PPC på en datorskärm

PPC står för “pay-per-click” och är en typ av betald kampanj som används inom marknadsföring. Detta sätt att annonsera kallas även ofta för sponsrade sökresultat eller sponsrade länkar. Idag har denna typ av annonsering blivit ett av de mest populära sätt för att öka mängden trafik till en webbplats. Men, om man inte sätter ihop en bra kampanj möter man en stor risk för att snabbt bränna upp sin annonsbudget.

I detta inlägg går vi igenom grunderna till PPC annonsering och ger dig 11 tips för hur du kan komma igång med PPC annonsering för att växa ditt företag.

Vad är PPC?

PPC är mest känt i samband med dess huvudsakliga typ av annonsering: sökmotorannonsering. Sökmotorannonsering äger rum på sökmotorer som t.ex. Google och Bing (via deras egna plattformar, Google Ads och Microsoft Ads), där du “köper” en annonseringsplats i form av en sponsrad länk för ett visst sökord. PPC-kampanjer förekommer även på sociala medier och vid andra typer av annonsering.

Traditionellt debiteras annonsörer en viss summa för själva placeringen av en annons, men inom PPC betalar man endast för annonsen i de fall där länken klickas på (därav namnet “pay-per-click”). Möjligheterna med PPC annonsering är oändliga, men oftast är målet, beroende på kampanjen, att antingen främja varumärkeskännedom, generera trafik och leads, eller öka försäljning. Statista uppskattar att spenderad kostnad för sökannonsering förväntas nå så mycket som 191 miljarder dollar år 2024. 

Hur fungerar PPC annonsering?

Det vanligaste exemplet att använda för att beskriva hur PPC annonsering fungerar, ur en konsuments perspektiv, är en enkel Google-sökning. På första sidan av en Google-sökning kommer du först att mötas av en eller ett flertal annonser. Låt oss säga att du söker efter “glass” på Google. Längst upp på sidan, innan de organiska sökresultaten presenteras, möts du av en annons från ett företag:  

Google sökning för sökordet "glass"

Företaget i ovanstående exempel betalar alltså inte specifikt för själva annonsen, utan betalar en viss summa för varje klick som annonsen genererar. Denna summa kallas även för Cost Per Click (CPC). 

Hur PPC annonsering fungerar, ur ett företagsperspektiv, är dock inte så enkelt som att bara välja ett sökord och publicera en annons. Det finns många faktorer som är viktiga att ha i åtanke om du vill skapa en framgångsrik PPC-kampanj som inte slösar upp din marknadsföringsbudget i onödan.

  • Innan du annonserar med PPC bör du ha en tydlig bild av relevanta nyckelord för ditt företag och inom din bransch, något du (likt inom SEO-arbete) kan uppnå genom en grundlig sökordsanalys
  • Gällande skapandet av din PPC kampanj så behöver du definiera dina målgrupper och välja relevanta matchningstyper för att dina potentiella kunder ska landa på just de sökresultatsidor som din annons befinner sig på. 
  • För att få annonsera på en sökmotor som Google behöver du även gå med i en budgivning för dina valda sökord. I denna budgivning behöver du buda högre än dina konkurrenter för att din annons ska vinna den heliga förstaplatsen på Googles sökresultatsidor.

Att bjuda högst i budgivningen är oftast dock inte tillräckligt, och om man inte vet vad man gör finns det en risk att man istället kastar pengar rakt i papperskorgen. Därför har vi tagit fram 11 tips som vägleder dig i hur du kan arbeta mer effektivt med PPC annonsering!

1. Rikta dina annonser mot trovärdiga landningssidor

Google sökning för sökordet "best inbound marketing tool"

Det är viktigt att användaren landar på en relevant och trovärdig landningssida som övertalar individen att företaget kan erbjuda det hen söker efter. Oftast pekar annonser mot en webbplats förstasida, men detta kan generera en låg konverteringsgrad och kan bli dyrare eftersom att en förstasida ofta innehåller för många element och för mycket information. Detta gör det svårare för besökaren att hitta det de är ute efter, och gör att de ofta lämnar webbplatsen ganska fort. 

Skapar du dock en optimerad och specifik landningssida med innehåll och information som matchar både det användaren är ute efter samt det du lovat i din annons finns det en större chans för en lägre avvisningsfrekvens och att generera fler konverteringar.

2. Använd korrekta matchningstyper

Googles olika matchningstyper för PPC-annonsering

På Google berättar matchningstyper (match types) hur restriktivt eller aggressivt du vill att din annons ska matcha en användares sökning. Detta är viktigt för att se till att du inte hamnar på sökresultatsidor som inte är relevanta för dig och inte kommer generera någon ROAS (Return On Ad Spend). 

Inom PPC annonsering på Google finns det tre olika matchningstyper att välja mellan:

  • Bred matchning (Broad match)
  • Frasmatchning (Phrase match)
  • Exakt matchning (Exact match)

3. Låt inte dina PPC-kampanjer stå obevakade

Skärmdump från TrafficguardKälla

PPC annonsering är ett väldigt bra sätt för att få in fler kunder och få ditt varumärke att växa – när det görs rätt. Om det inte görs rätt kan de istället få motsatt effekt. En stor del i att se till att ditt arbete med PPC görs på rätt sätt är uppföljning. Du behöver alltså följa upp ditt arbete med PPC genom att övervaka och hantera dina kampanjer.

Som tur är så tillhandahåller oftast det verktyg du använder (t.ex. Google Ads) en rad olika verktyg som kan skapa rapporter och ta fram nyckelvärden som förenklar ditt uppföljningsarbete drastiskt. Dessa siffror berättar hur många som har klickat på din annons, vart de befinner sig, när de klickade på din annons, hur de kom fram till din annons, etc. Med hjälp av dessa rapporter kan du se hur det går för dina kampanjer, om du når dina mål eller inte, och lättare komma på vad nästa steg är.

Du kanske bygger din PPC-kampanj på ett visst sätt men inser efter ett tag, baserat på dina rapporter, att den kan producera bättre resultat om den optimeras på ett annat sätt. Kanske är kundbeteendet i just din bransch lite annorlunda, och kanske var detta något som du inte ursprungligen redogjorde för när du skapade din kampanj. Här är optimering och anpassning A och O!

4. Akta dig för click fraud

Statistik om click fraud från PPC ProtectKälla

Något som har blivit vanligare och vanligare inom PPC är bedrägeri i form av något som kallas för click fraud (“klickbedrägeri”). Med detta begrepp påtalar man när en tredje part, verklig eller artificiell (botar), klickar på en annons utan riktiga köpavsikter, för att exempelvis minska konkurrens genom att trötta ut en konkurrents annonsbudget med klickningar som inte leder till köp. Graden på detta problem varierar mellan branscher och är vanligare inom displayannonsering, men det förekommer även inom sökannonsering.

Click fraud är ett etablerat begrepp inom PPC och, enligt rapporter, något som är oundvikligt: 11% av klickningar på sökannonser bedöms vara bedrägliga, och totalt 83% av annonsörer upplevde en ökad nivå av bedrägerier på deras konton mellan 2020 och 2021.

För att motverka effekten av dessa är det viktigt att man håller koll på sina kampanjer, så att man inte eventuellt slutar upp med en orimligt hög räkning med låga producerade resultat. För att försöka eliminera detta problem helt kan man även använda sig av olika typer av program, som lovar att blockera sådan olovlig trafik.

5. Utnyttja longtail sökord

Illustration om longtail sökord

Longtail är en sökordsstrategi som går ut på att du använder nischade sökord som är lite längre än vanligt (oftast en fras mellan tre till fem ord) och tillåter användaren att vara mer specifik i sin sökning. Denna strategin används ofta i arbete med SEO, men går även minst lika bra att använda inom PPC. 

Det hela går ut på att mer generella sökord genererar högre trafik, men har samtidigt högre konkurrens – medan longtail sökord är mer specifika, och har större chans att leda till konvertering. Detta eftersom att användaren har gjort en mer specifik sökning som oftare drivs av ett köpbehov eller en jakt på information.

Genom att använda longtail sökord har du alltså större chans till fler leads och högre konvertering. Denna strategi kan vara relevant ifall du inte har budgeten för att lyckas hamna på förstasidan för dyrare sökord. Eftersom att dessa sökord genererar mindre trafik har du dock svårare att generera ett högre antal besök på kort tid. Ett kostnadseffektivt förslag kan därför vara att rikta sig mot BoFu (bottom of the funnel) i säljtratten för att fånga användare när de är närmast ett köp, med specifika longtail sökord såsom “seo keyword analysis software free trial”.

6. Lyft fram ditt mest attraktiva erbjudande

Din annons bör tydligt förmedla för läsaren varför hen bör välja ditt företag över dina konkurrenter. I annonsen ska du därför lyfta fram ditt mest attraktiva erbjudande, anpassat för just det sökordet du har valt. Förslagsvis kan du bygga detta erbjudande kring din call-to-action på annonsens landningssida. Hur lockande ett erbjudande är kan eventuellt vara den faktor som skiljer åt en framgångsrik PPC annons från en misslyckad sådan.

För vissa typer av företag kan det exempelvis vara relevant att inkludera en rabattkod i deras PPC annons. Detta är synnerligen intressant för företag aktiva inom e-handel

Skärmdump med Google annons från Macy'sKälla

Rabattkoder i sig ses ofta som en egen kategori inom reklam. Dessa typer av PPC annonser skapar en känsla av brådska (“tar jag inte del av detta erbjudande nu så vet jag inte när jag får chansen igen”) och anspelar även på det klassiska konceptet FOMO (Fear Of Missing Out).

7. Använd lämplig attribueringsmodell 

Olika attribueringsmodellerKälla

På kundens resa mot en eventuell konvertering kan fallet bli så att de interagerar med ett flertal av dina annonser vid olika tillfällen. Vid en eventuell konvertering blir sen frågan: vilken annons får ta åt sig äran för köpet? De flesta annonssystem möjliggör därför användandet av attribueringsmodeller, som hjälper dig förstå vilka sökord som startar, pushar, och eventuellt avslutar en konverteringsprocess.

Google Ads erbjuder exempelvis följande attribueringsmodeller som du kan välja mellan. Du kan antingen basera vilken annons som får ta åt sig äran via klicks: den annons/det sökord som genererade kundens första klick, eller kundens sista klick. Äran kan spridas linjärt, att varje interaktion med samtliga annonser bär lika stor vikt. Detta kan även baseras på tid (att de interaktioner som tog plats närmast konverteringen bär större vikt) eller position (de första och sista interaktioner bär 40% var av vikten, och resterande 20% sprids ut till de andra interaktionerna). Den standardmodell som används mest är dock en datadriven modell som distribuerar äran för konverteringen baserat på den faktiska data som samlats in för just den konverteringen.

Med hjälp av attribueringsmodeller kan du producera en starkare förståelse av hur dina annonser har presterat samt vad de har bidragit till under de olika stegen i köpresan.

8. Exkludera negativa sökord

Negativa sökord

Ett tips för en mer framgångsrik PPC annons är uteslutandet av negativa sökord. Negativa sökord är sådana sökord som du inte vill ska associeras med ditt sökord – alltså förhindras dina annonser från att dyka upp på specifika sökningar. Om tjänsten du erbjuder exempelvis är ett betalt webbhotell, då vill du undvika att dyka upp på resultatsidan för någon som söker efter “gratis webbhotell”, eftersom att den personen inte har en köpavsikt. Ett lämpligt beslut är då att implementera ordet “gratis” som ett negativt sökord.

Du kan optimera dina PPC kampanjer genom att regelbundet rensa bort sökord som inte är relevanta för dig eller ditt företag. Den främsta fördelen med detta är att det förhindrar dig från att slösa onödiga pengar, ​​men det kan även innebära att du får en högre kvalitetsscore på Google och även eventuellt högre klickfrekvens och konverteringsgrad. 

Tips: Negativa sökord identifieras från fall till fall och kan även bero på vilken bransch du är verksam i. Är du en återförsäljare inom high-end mode kan relevanta negativa sökord, som du inte vill ska associeras med ditt varumärke, vara exempelvis “fynd” eller “billigt”.

9. Optimera rubriker och beskrivningar

Din PPC annons delas upp enligt följande: target URL, tre rubriker, uppvisad sökväg, och två beskrivningar. Samtliga element bygger tillsammans upp exakt hur din annons kommer att se ut, och det är viktigt att dessa är optimerade på bästa sätt för att nå maximala resultat. 

Det är speciellt viktigt att dina rubriker (som visas i stark blå text) sticker ut. Ett klassiskt tips är att sikta på att skilja mellan funktioner och förmåner. Istället för att beskriva vad din produkt har för funktion, beskriv vad den kan ha för förmån för den som använder den. Andra tips kan vara att ställa en relevant fråga i rubriken, eller att använda sig av humor. 

Tänk dock, framför allt, på att sökordsmatchningen bör framgå tydligt i rubrik 1. Exempelvis:

Google sökning för sökordet "norrland posters"

Även beskrivningen i din PPC annons är väldigt viktig – där kan du specificera precis vad ditt erbjudande är och varför läsaren bör ta del av detta erbjudande. Här är du inte heller lika begränsad av ett mindre antal karaktärer som i rubrikerna.

10. Använd Dynamic Search Ads försiktigt

Illustration som visar vad Dynamic Search Ads ärKälla

Dynamic Search Ads (DSA) är en funktion där annonser dynamiskt skapas för att automatiskt riktas mot relevanta sökningar. Detta syftar till att “fylla i luckorna” för sökord du inte nödvändigtvis har identifierat eller använt dig av ännu.

Det kan exempelvis vara en annons baserad på en produkt på din webbplats, som Google har hittat. Baserat på den information som din webbsida erbjuder om produkten skapas en annons med en dynamisk rubrik. Det enda du behöver göra att skriva en beskrivning för annonsen. Detta hjälper dig spara den tid som annars läggs ner på att identifiera sökord och skapa kampanjer.

Det finns dock eventuella nackdelar som du bör vara försiktig med. Med DSA förlorar du en del av kontrollen kring dina annonser. På Google har du t.ex. ingen kontroll över dina två första rubriker, vilket kan vara ett problem för vissa typer av företag som behöver vara mer reglerade. DSA kampanjer har oftast även en bredare räckvidd, vilket betyder att de inte alltid nödvändigtvis är effektiva.

11. Utnyttja både PPC och SEO

Jämförelse mellan PPC och SEO

En vanlig missuppfattning är att PPC är i direkt konkurrens med SEO, eller att man inte kan använda båda två samtidigt. Sanningen är dock att ditt arbete med PPC annonsering inte behöver ha någon påverkan på ditt SEO-arbete. I en bra marknadsföringsstrategi bör istället dessa två strategier sammanfalla och arbeta ihop för att växa företaget till nya nivåer. 

Att använda både PPC och SEO är en väldigt stark strategi som kommer att öka din närvaro på sökmotorer och således även din trafik och dina konverteringar. SEO ger ditt företag större chanser att bli hittat på internet men är oftast mer långsiktigt, just för att det kan ta ett antal månader innan man ser resultat och börjar ranka högre för utvalda sökord. PPC, däremot, är en strategi som kan ge snabbare resultat genom att man har möjlighet att direkt synas på förstasidan för ett sökord. 

Är ditt mål att driva snabb trafik till din webbplats, då bör du fokusera på PPC annonsering. Vill du vinna konkurrensfördelar och optimera hur din webbplats rankar online långsiktigt, då är SEO svaret. Väljer du istället att kombinera dessa två metoder – då skapar du en välgrundad och mer utförlig strategi för ditt företag.

Hur du bör använda PPC annonsering

Ha alltid målet i sikte när du utformar och anpassar dina PPC-kampanjer. Innan du lanserar din annons, fråga dig själv: vart vill du att kunden ska landa och varför? Försök att sätta dig i kundens skor – hur tror du att en eventuell köpresa kommer att se ut? 

PPC annonsering är en strategi som är lättare att mäta och spåra än andra typer av annonser, där du exempelvis betalar en bestämd summa för en annons men sen inte, med säkerhet, vet hur framgångsrik den var. Med PPC kan du vinna trafik och konverteringar kortsiktigt och samtidigt starta en långsiktig process av att lära känna dina kunder och kontinuerligt optimera din strategi genom den data du tar del av.

En sådan utvecklad strategi är dock inte enkel att skapa från scratch, och inte heller lätt att kontinuerligt utveckla och hålla koll på. Ibland behöver man hjälp – och därför finns vi till! 

På Markenture har vi stor erfarenhet av att arbeta med PPC annonsering och hjälper dig gärna med att ta dina annonser till nästa nivå. Börja med att ansöka om en kostnadsfri analys av ert företags nuvarande marknadsföring så tar vi det därifrån!

 

Få en kostnadsfri Analys!