De flesta som är verksamma inom företagande, specifikt inom sälj och marknadsföring, har någon gång hört talas om KPI:er. Detta begrepp kommer ofta upp på kvartalsmöten eller ledningsmöten som ett sätt för att förenkla resultat från detaljerade och komplicerade strategier genom att sammanfatta dessa i nyckeltal och mätbara värden. Men, vad betyder KPIer?

Detta begrepp och dess många olika varianter kan vara förvirrande för en ny medlem i teamet eller någon som inte har arbetat med KPI:er tidigare. Vilka resultat är då viktiga att titta närmare på inom digital marknadsföring?

I detta inlägg ger vi dig en komplett guide om precis vad KPI:er är, hur de används och hur du kan se till att ditt företags marknadsföring analyseras på rätt sätt med hjälp av rätt KPI:er.

KPI Key Indicator Performance

Vad betyder KPI:er och varför används de?

Begreppet KPI står för Key Performance Indicators och är en term som används för att beskriva nyckeltal som företag spårar för att mäta prestationen och effektiviteten av en organisations insatser. KPI:er fungerar som indikatorer på vad som går bra för verksamheten, och vad som går mindre bra. Genom ett strategiskt arbete med KPI:er kan du alltså identifiera eventuella svagare affärsområden och sätta igång nya strategier för hur dessa behöver justeras.

När din verksamhet sätter riktning mot nya mål är ett arbete med KPI:er A och O för att på vägen dit kunna mäta hur framgångsrik den nya strategin faktiskt är. Det finns en djungel av olika KPI:er, som ofta automatiskt redogörs i dashboards på olika verktyg, och det är viktigt att kunna urskilja vilka mätvärden som faktiskt förser dig med relevant information och bör studeras långsiktigt.

Data från GoogleKälla

Det är lätt att spendera pengar, men det är snäppet svårare att faktiskt kunna se om det som spenderas bidrar till att uppnå de bestämda målen. Siffror och statistik är en skrämmande värld, och det är naturligt att ha en likgiltig eller nästan negativ inställning mot dessa. Siffror är dock således en nödvändighet i alla branscher, och även så i marknadsföringsbranschen. Men det betyder inte att det behöver vara svårt! 

Idag är hälften av arbetet redan färdigt om man nästan endast t.ex. annonserar online. Din annonsleverantör bidrar med en uppsättning med analyserad data och färdiga nyckeltal baserat på dina kampanjer. När du sedan har siffrorna i handen, då är det upp till dig att tyda dessa och sätta de i förhållande till dina tidigare uppsatta mål.

Vad kan jag åstadkomma genom att arbeta med KPI:er?

KPI:er hjälper dig att få en överblick över hur det går för ditt företag. Du kan använda KPI:er för att kunna presentera en generell och simplifierad överblick av verksamheten till företagets diverse intressenter. Vi målar upp en bild:

Du är en webbdesigner med egen webbyrå. Via din webbplats har du fått en ny lead och har bokat in ett möte med chefen för detta företag, med målet att värva de som ny kund. På mötet uttrycker kunden sin oro kring att din webbyrå är relativt ung och undrar vad ditt tidigare arbete faktiskt har genererat för konkreta resultat. Antingen så mumlar du fram något om att kunder från tidigare uppdrag har varit ganska nöjda, eller så har du faktiskt relevanta mätvärden för tidigare resultat som du kan återkoppla till. 

Du klargör för den potentiella kunden att du, för din senaste kund, höjt den genomsnittliga tiden som besökare spenderar på deras hemsida från 19 sekunder till 45 sekunder och att antalet nya konverteringar ökade med 20%. Du berättar samt att du, för dina samtliga tidigare kunder, har sänkt avvisningsfrekvensen (bounce rate) på hemsidan med minst 30%. 

Den potentiella kunden blir imponerad av de resultat du har producerat för dina tidigare kunder och inser att du har koll på din verksamhet och dina resultat. Därmed börjar du bygga ett förtroende hos personen och kommer ett steg närmare till att omvandla denna lead till en ny kund.

Team som diskuterar användandet av KPIer

Hur väljer jag rätt KPI:er att fokusera på?

Att följa KPI:er är en uppgift som kräver både tid och energi, därför vill man se till att man väljer rätt nyckeltal som är relevanta och verkligen mäter det som man har planerat att mäta. Välj alltså de nyckeltal som är av störst relevans för din verksamhets viktigaste aktiviteter. 

Antalet KPI:er varierar mellan företag men brukar oftast ligga någonstans mellan 4 och 10 stycken per avdelning. Detta kan dock variera: ett specifikt nyckeltal kan exempelvis endast bedömas vara relevant att följa endast under en viss period, t.ex. som resultat av en specifik kampanj, och då sluter man följa den när man inte längre har nytta av den. 

Vissa delar även upp KPI:er i kategorier. Om man erbjuder flera tjänster kan man exempelvis implementera specifika nyckeltal som mäter dessa olika tjänster individuellt och sedan övergripande nyckeltal för att mäta tjänsternas resultat kollektivt. Detta är speciellt relevant om man har olika arbetsgrupper som håller på med olika tjänster, då varje team behöver en uppsättning med individuella mål att arbeta mot.

Team som arbetar med en webbsida

För att hålla ned antalet nyckeltal rekommenderas du att löpande se över vilka nyckeltal ni arbetar med och lägga till nya när det är relevant. Du bör även uppdatera dessa genomgående och sluta följa nyckeltal som du inte har nytta av. Tänk också på att du även kan följa ett nyckeltal under en begränsad period om det finns ett kortsiktigt behov.

När det är dags för dig att identifiera vilka KPI:er som är relevanta för dig bör du ställa dig själv dessa frågor:

 • Vad är det för resultat du vill nå?
 • Hur kommer detta resultat hjälpa dig att nå din vision om framgång?
 • Hur kommer du att veta att du uppnått detta resultat?
 • Är denna indikator ett ledande eller släpande nyckeltal?

Ledande och släpande nyckeltal

Man talar ofta om ledande och släpande nyckeltal. Ett släpande nyckeltal mäter ett långsiktigt utfall av de mål du tidigare har satt (t.ex. omsättning). Ett ledande nyckeltal, däremot, syftar till att leda utvecklingen i rätt riktning och mäter sådant som är mer direkt påverkbart (t.ex. antal nya leads). Ledande nyckeltal kan alltså även vara ett verktyg för att påverka de släpande och större nyckeltalen, som ofta anses vara de viktigaste målen.

Exempel på olika KPI:er

Illustration för KPIerKälla

Nedan redogör vi för några vanliga exempel på generella KPI:er som man ofta hör talas om.

 • Konverteringsgrad: Ett begrepp som används för att mäta hur stor andel av de som besöker din webbplats som genomför en visst önskad handling, t.ex. hur stor del andel av dina besökare som köper en produkt i din webbshop. Konverteringsgrad kan mätas och användas för att beräkna effektiviteten av en viss kampanj.
  Antal konverteringar / Antal besökare x 100 = Konverteringsgrad
 • Kundretention: Det är sen gammalt att det är dyrare att få in nya kunder än att hålla kvar i gamla kunder. Med detta nyckeltal mäter du ifall ditt företag lyckas bevara sina kunder långsiktigt, och kan ge dig mer information om ditt företags rykte och hur dina kunder upplever dig.

  ((E-N/S) x 100) = Kundretention
  *E = Antal kunder du har i slutet av perioden.
  *N = Antal nya kunder du har förvärvat under perioden.
  *S = Antal kunder du hade i början av perioden.
 • ROI: ROI, kort för “return on investment”, mäter hur mycket avkastning som genereras av en viss kampanj, när den siffran ställs emot kampanjens ekonomiska kostnad. Detta nyckeltal anses av många att vara en av de viktigaste siffrorna att hålla koll på.

  (Nettoresultat / Totala kostnader x 100) = ROI

Viktiga KPI:er inom digital marknadsföring

De nyckeltal som nämnts hittills är viktiga att hålla koll på, speciellt ur ett ekonomiskt perspektiv. Däremot finns det ännu fler KPI:er som är speciellt relevanta inom digital marknadsföring. Nedan presenterar vi några viktiga KPI:er och förklarar de övergripligt samt presenterar hur du kan beräkna dessa.

 • Marknadsandel

Marknadsandelen syftar på den procentandel av en marknads totala försäljning som ditt företag står för. Detta brukar räknas ut enligt följande formel:

Ursprunglig marknadsandel x Företagets tillväxt / Marknadens tillväxt
 • Kostnad per lead

Kostnad per lead, cost per lead (CPL) på engelska, tillåter dig att se hur kostnadseffektiva dina kampanjer är när det gäller genererandet av nya leads. Med detta nyckeltal kan du enkelt förstå precis hur mycket det kostar för ditt företag att få in en ny lead.

Kostnad för kampanj / Antal genererade leads = Kostnad per lead
 • Klickfrekvens

Klickfrekvensen är ett mått som redovisar hur väl en kampanj har fångat intresse. Den mäter hur många klick din annonslänk har genererat i relation till hur många gånger den har visats.

Klick på länk / Antal exponeringar = Klickfrekvens
 • Avvisningsfrekvens (Bounce rate)

Avvisningsfrekvensen, som även kallas för Bounce rate på engelska, är ett mått för att analysera din webbsida. Den mäter andelen besökare som har landat på din webbsida och sedan, i samma veva, lämnat webbplatsen utan att besöka en annan sida på din webbplats. 

Antal avvisningar på en sida / Totala antal besök på en sida = Avvisningsfrekvens

De KPI:er som är relevanta för just ditt företag kan även variera baserat på vilka tjänster du erbjuder eller vilken kategori inom digital marknadsföring du är verksam inom. Det används alltså olika mått för att studera resultat i olika kanaler. 

Exempelvis: Vill du analysera hur det går för din e-postmarknadsföring kan du titta närmare på öppningsfrekvens (andel i procent som öppnat mailet), men om du istället är intresserad av att veta hur det går för dina betalda Google-annonser kan det vara relevant att titta på cost per click, som visar hur mycket en annons kostar dig för varje klick som den producerar. 

Nedan följer en utökad lista av KPI:er uppdelat i olika kategorier.

Olika typer och kategorier av KPIer

KPI:er på sociala medier

Som redan känt spelar sociala medier en stor roll i digital marknadsföring, och kan bli avgörande i huruvida din kampanj är framgångsrik eller inte. Plattformar på sociala medier hjälper dig få ut ryktet om din verksamhet, utbilda din publik om din produkt eller tjänst, och bygga och upprätthålla relationer med leads och kunder. En KPI som ofta används inom sociala medier är engagemang. Engagemang kan i sin tur mätas på olika sätt (gillningar, delningar, kommentarer osv.) men det viktiga här är att publiken på något sätt interagerar med ditt företag på sociala medier. Idag har även de flesta av dessa plattformar egna system med dashboards som tillhandahåller dig data om ditt konto och din publik, redo att tolkas och analyseras.

Sociala medier och mobiltelefoner

Det finns även andra viktiga KPI:er som kan användas för att mäta din framgång på sociala medier, t.ex. hur mycket trafik som kommer till din hemsida från dina sociala medier, hur många leads som genereras via vardera kanal, och hur många konverteringar som skapas via vardera kanal. Genom att titta närmare på dessa KPI:er kan du dessutom etablera vilka sociala medier som är mer förmånliga för dig och ditt företag att investera mer i, speciellt om du inte har tid eller resurser för en aktiv närvaro på samtliga plattformar.

Femstegsprocess för att arbeta med KPI:er

Femstegsprocess för att arbeta med KPI:er

 1. Identifiera KPI:er som är relevanta för ditt företag att kontinuerligt följa.
 2. Skapa styrkort eller dashboards för att kunna mäta och visualisera dina KPI resultat.
 3. Utvärdera huruvida du uppnår dina mål eller inte baserat på dina KPI:er.
 4. Anpassa, baserat på resultaten, dina strategier och processer för att förbättra din prestanda.
 5. Uppskatta om dina KPI:er fortfarande är i linje med dina mål, och anpassa dem för framtiden ifall det behövs.

Hur ditt företags digitala marknadsföring kan växa med hjälp av KPI:er

Efter att ha läst denna blogg, ställ dig själv följande frågor: Har du ett högre antal viktiga mål och tillhörande mätetal på plats, som är väsentliga för att nå dit du vill att ditt företag ska nå? Har du koll på utvecklingen av dessa mål, och är de mätbara på så sätt att du kan producera en övergriplig bild av de med jämna mellanrum? 

Om du inte riktigt är där än och känner att du behöver mer vägledning eller hjälp, då är du välkommen att kontakta oss på Markenture. Vi hjälper dig att ta fram relevanta KPI:er genom att först mäta ditt existerande arbete för att sedan identifiera vad som är nästa steg för att få din verksamhet att växa. Med hjälp av KPI:er kan du sätta mål som du kontinuerligt kan följa upp, och därmed öka chansen att dessa mål uppfylls. Börja använda relevanta KPI:er idag för att förbättra ditt arbete inom digital marknadsföring – boka en kostnadsfri analys så löser vi resten!

 

Få en kostnadsfri Analys!