fbpx

+767% ökning av organisk trafik genom förbättrat innehåll och ny SEO-strategi.

+767%

i organisk trafik.

+233%

i organiska sökord.

32x

i trafikvärde.

Om kunden

VVSTrygg är ett reliningföretag som utför dräneringstjänster och avloppsrenoveringar runt Mälardalsområdet i Sverige. Företaget har som mål att hjälpa husägare att hålla sina hem i gott skick och bevara dess värde för kommande generationer.

Kundens utmaning

VVSTrygg letade efter en byrå som skulle hjälpa dem att öka sin organiska trafik från Google och hittas under sina målsökord i sökmotorer.

Innan VVSTrygg anställde oss hade de internt försökt öka sin organiska trafik. De fick viss dragning men över 90 % av deras trafik kom från varumärkesrelaterade sökningar. Detta betyder i princip att nästan all deras trafik kom från personer som redan var bekanta med deras varumärke.

De visste att de gick miste om enorma marknadsandelar i sin bransch genom att inte ranka för tjänsterelaterade söktermer och att de behövde ta sina organiska marknadsföringsinsatser till en ny nivå.

Våra resultat

  1. Vi utförde en enorm sökordsundersökning för att identifiera sökord som vi kunde ranka för baserat på trafikvolym, relevans för köpavsikt och svårighetsgrad. Från vår analys kunde vi identifiera över 50 kort- och långsiktiga sökord som vi skulle kunna ranka för på kort sikt.

  2. Att ha rätt sökord i webbadressen till högvärdiga sidor är en viktig del av att hjälpa Google att förstå vad sidorna på en webbplats handlar om. Vi hittade även några sidor som vi också kunde optimera webbadresserna på.

  3. Google indexerar alla publicerade sidor på din webbplats och de visas vanligtvis fortfarande som ett resultat på Google även efter att du tagit bort sidan eller ändrat webbadressen till den specifika sidan. Vi hittade flera indexerade sidor på Googles sökresultatsida som behövde rensas upp.

  4. VVSTrygg hade ett par publicerade bloggartiklar men de rankade inte för sökorden som de försökte ranka för. Vi fann att deras bloggar behövde vara längre och mer strukturerade för att Google skulle se artiklarna som mer värdefulla.

  5. Webbplatsen gjorde inte intern länkning effektivt, vilket talar om för Google att det finns låg korrelation mellan de olika sidorna på webbplatsen. Detta försvagar i allmänhet sidans auktoritet och när en sida rankas bra i Google kan den därmed inte smitta av sig på andra sidor med samma framgång.

Vår lösning

Tillsammans med vår sökordsanalys skapade vi en ”enkla vinster”-lista med sökord som vi identifierade som sökord vi snabbt kunde ranka inom och få resultat med på kort sikt. Dessa sökord valdes eftersom webbplatsen redan antingen rankades på sidan 2 eller lägre då termen och/eller sökordet hade låg söksvårighet.

Efter att ha fixat de tekniska optimeringarna som t.ex. webbadresser, tagit bort indexerade döda länkar i Google Search Console etc. började vi optimera innehåll på redan befintliga sidor och skapa innehåll för att ranka för vår sökordslista med ”enkla vinster”. Därifrån hade vi en bra grund för att skala våra blogginsatser för att ranka för fler sökord som är relevanta för deras verksamhet. Google belönar webbplatser med bra innehåll och information genom att ranka dem högt på deras sökresultatsida. Detta är ett grundläggande faktum som talar om för oss att vilket innehåll vi än skapar måste det vara bättre än våra konkurrenter så att Google belönar oss genom att placera oss i toppen.

När man bloggar för att ranka inom olika sökord är det viktigt att identifiera vilka sidor som är mest värdefulla på en webbplats och vilka ämnen man ska gå efter, istället för att bara blogga om allt i en ostrukturerad fråga. Vi skapade ämneskluster där vi identifierade ett huvudämne att rangordna för och underämnen som tillhör samma kluster.

Därifrån hade vi en gedigen strategi för att börja blogga och länka samman sidor på webbplatsen. Vi planerade att löpande skriva fyra blogginlägg i månaden.

Våra resultat

Vi hjälpte VVSTrygg att öka antalet rankade organiska sökord med 233 % under 9 månader, vilket resulterade i en organisk trafikökning på 767 % under samma period! Innan vi anställdes kom 90 % av VVSTryggs organiska trafik från varumärkessökningar, men 9 månader senare kom endast 12 % av deras trafik från varumärkessökningar! Det betyder att nära 90 % av deras webbplatstrafik kommer från nya potentiella kunder som söker information om deras tjänster.

Organiska sökord: Ökade med 233 %

Organisk trafik: Ökade med 767 %

Trafikvärde: Ökade med 3233 %

Är du redo att uppnå liknande resultat för ditt företag?

Vi växer genom att hjälpa dig att växa, och vi vinner genom att hjälpa dig att vinna. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att få mer trafik, generera fler leads och högre försäljning.

Är du redo att uppnå liknande resultat för ditt företag?

Vi växer genom att hjälpa dig att växa, och vi vinner genom att hjälpa dig att vinna. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att få mer trafik, generera fler leads och högre försäljning.