Vad är Inbound Marketing?

Inbound marketing är ett begrepp som idag frekvent förekommer i diskussioner om digital marknadsföring, i samband med andra etablerade begrepp som SEO, content, lead generation och nya buzzwords som marketing automation. Samtidigt hör man begrepp som outbound marketing eller content marketing som liknar inbound marketing och förvirrat undrar vad skillnaderna mellan dessa begrepp egentligen är.

Inbound marketing är ett brett begrepp som vanligtvis jämförs med content marketing som sin bästa vän och outbound marketing som sin fiende. Konceptet med Inbound marketing är ganska nytt och ofta råder det förvirring bland företag om marknadsföringsaktiviteterna de investerar i driver de resultat som de har hört att Inbound marketing kan ge. 

I detta blogginlägg förklarar vi precis vad inbound marketing är, hur det uppkom, hur det fungerar, hur det skiljer sig från liknande begrepp, och ifall det kan vara en strategi som är lämplig för dig och ditt företag.

Vad är Inbound Marketing?

Termen inbound marketing populariserades av företaget Hubspot i 2006 som en dåvarande metod för att effektivisera genererandet av leads i en alltmer digital värld. 

Traditionell marknadsföring har tidigare bestått av olika sätt att bombardera potentiella kunder med olika budskap, vare sig det bestod av massiva rea-skyltar utanför en butik eller avbrytande och irriterande pop-ups på en webbplats. Tidigare var säljare potentiella kunders primära källa för information om ett företags tjänster och produkter. 

Men genom framfarten av digital teknologi ser kundens köpprocess nu annorlunda ut på internet: kunder, både inom B2C och B2B, drar en större del av lasset själva och kan göra sin egen research kring eventuella köp. Denna utveckling signalerar att företag behöver anpassa sig till kundens nya och mer självständiga köpprocess för att möta efterfrågan och samtidigt driva trafik till sin webbplats.

Så, vad exakt är inbound marketing? Kort sagt är inbound marketing en strategi där du möter potentiella kunder där de redan befinner sig. Det är en strategi för tillväxt där du, genom användandet av content, attraherar besökare till din webbplats och gör ditt bästa för att lösa deras problem och samtidigt omvandla besökare till kunder.

Inbound: Att följa och förtjäna dina kunder

Enligt en inbound marketing-strategi ska det innehåll du skapar vara rak i linje med din ideala kundprofil och dess uppfattade mål, intressen och utmaningar. En tydlig kundprofil tillhandahåller möjligheten att skapa personaliserat innehåll som är attraktivt för de besökare du vill locka. Det är dock svårt att sammanfatta en hel kundbas till en profil, och därför kan man även ha två till tre stycken.

Din kundprofil, också kallad för en buyer persona, är en semifiktiv skildring av vilka företagets idealkunder är. Denna bör framställas dels genom befintlig data men även genom kvalificerade gissningar. Här målar du upp en bild av kundens demografiska egenskaper och svarar på frågor om vilka intressen de har, utmaningar de möter eller problem de söker efter hjälp med. 

Genom att fokusera på att identifiera och lösa din kundprofils problem kommer du ett steg närmare möjligheten att skapa långsiktiga relationer med dessa.

Ett exempel på en kundprofil

För att nå dessa potentiella kunder är det avgörande att möta de vart de redan befinner sig: exempelvis observerade Think With Google att 49% av tillfrågade kunder använder Google för att upptäcka nya varor eller produkter.​ 

Här kan alltså din existerande SEO-strategi influeras av ett inbound-tänk, genom att identifiera nyckelord och innehåll som just din kundprofil är ute efter och producera innehåll utifrån dessa. Genom att följa dina kunder via deras naturliga köpprocess har du möjlighet att tillföra värde vid varje steg, i ditt mål att omvandla nya besökare till nyfikna leads till betalande kunder. 

Inbound Marketing vs. Outbound Marketing

Som kontrast till inbound marketing kan traditionell marknadsföring, så som utomhusreklam eller TV-annonser, även hänvisas till som outbound marketing. Dessa försäljningstekniker är bekanta för många och har en direkt natur där företag kastar ut sina budskap i större skala med hopp om att nå en bredare publik. Detta kallas ibland för en “push”-strategi, skapad för att distrahera mottagaren och fånga deras uppmärksamhet. 

Låt oss vara ärliga: ingen uppskattar att få ett flertal samtal i veckan av olika telefonförsäljare. Den genomsnittliga personen möter upp till 10 000 annonser på en dag, och privatpersoner upplever en större nivå av reklamtrötthet än någonsin – i 2020 var 6 av 10 negativa till reklam. Som motsats till denna disruptiva approach är däremot inbound marketing en s.k. “pull”-strategi där du gör motsatsen och istället låter kunden komma till dig. 

Du som läser detta blogginlägg har exempelvis landat på denna sida för att du vill lära dig mer om inbound marketing. För att göra dig nöjd erbjuder vi dig denna information gratis, med hopp om att övertyga dig om de positiva möjligheterna av inbound marketing samt demonstrera hur vi kan hjälpa dig och ditt företag förverkliga dessa möjligheter. Du får den information du är ute efter och vi får en större möjlighet till en ny relation: win-win.

När man jämför skillnader mellan inbound och outbound marketing är det en specifik faktor som är viktig att nämna: engagemang. Inbound marketing levererar ett högre engagemang, och genererar därmed fler leads, eftersom att en av grundpelarna är att leverera rätt innehåll till rätt person i rätt tid. En mottagare är mer receptiv och engagerad i information de själva sökt upp än information som tillgängliggörs genom disruptiva metoder som exempelvis pop-up annonser.

“Properly executed Inbound Marketing tactics are 10 times more effective for lead conversion compared to outbound methods.

 

Hur fungerar Inbound Marketing?

Som etablerat är inbound marketing ett långsiktigt tänkande där vi sätter kunden i fokus. Men vad innebär en inbound-strategi i praktiken? Inbound marketing använder sig av ett flertal existerande principer och verktyg inom digital marknadsföring med kunden i fokus. Med målet att omvandla en främling till en väldigt nöjd kund delas inbound-metodiken upp i fyra steg: attrahera, konvertera, stänga, och glädja.

Metodiken för Inbound Marketing

 

1. Attrahera

I det första steget vill du uppmärksamma potentiella kunder om ditt företag genom att erbjuda de något av intresse. Här vill du, på din webbsida, erbjuda content som är anpassat efter sökord din målgrupp söker efter, som löser något problem för dessa och öppnar dörren till skapandet av en relation. Sådant content kan komma i många olika former: bloggar, videos, pillar pages, whitepapers, e-böcker, nyhetsbrev, podcasts, emails, webinarium etc. Nedan går vi igenom hur bloggande kan användas som ett exempel.

För att attrahera läsare kan vi använda oss av bloggande där vi fångar läsarens uppmärksamhet med utbildande innehåll. Vi vill först identifiera sökord och nyckelfraser som med hög sannolikhet används av vår kundprofil, och identifiera frågor som dessa kan generera. Utifrån dessa sökord och nyckelfraser skapar vi innehåll, i form av bloggar, där vi svarar på relevanta frågor och lockar besökare som söker efter svar. Denna strategi fungerar ännu bättre när vi gör det i en större skala och skapar ett content-bibliotek med flertal s.k. topic clusters. För att ta kunden till nästa steg i köpprocessen kan vi strategiskt marknadsföra vår tjänst eller produkt i blogginlägget: “Vill du veta mer om…?”.

 

2. Konvertera

Nästa steg fokuserar på att konvertera dessa besökare till leads. Exempelvis kan man arbeta med att konvertera besökare till leads genom att skapa en landningssida för ett erbjudande som uppmuntrar besökaren att lämna någon typ av information och tar dig ett steg närmare en relation. Denna information kan erhållas genom att erbjuda premium content, exempelvis en PDF-guide eller gratis konsultation, i gengäld mot någon typ av kontaktväg (t.ex. mailadress) till besökaren. Nedan tittar vi närmare på ett exempel om hur landningssidor kan hjälpa till med konvertering. 

När vi har lyckats attrahera en besökare till en landningssida är nästa uppgift att konvertera besökaren och skapa en lead. En landningssida är en sida som är specifikt anpassad för att locka in kunden i nästa steg i köpprocessen och bör innehålla:

 • Visuella element
 • Ett värdeerbjudande
 • En beskrivning av erbjudandet
 • En call-to-action länk som hänvisar till erbjudandet
 • Ett formulär som ger åtkomst till erbjudandet i utbyte mot kundinformation

När besökaren väl kommer till landningssidan bestämmer besökaren sig för att ladda ner vår utökade PDF-guide om ämnet. För att kunna göra detta lämnar besökaren sin mailadress. Det har nu genererats en lead och vi har en kontaktväg till vår lead som vi kan arbeta med i nästa steg.

 

3. Stänga

I tredje steget är du ute efter att omvandla dessa leads till kunder, även kallat lead nurturing. Nu när en kontaktväg har blivit etablerad kan du placera denna i ditt CRM-system och fokusera på att vårda relationen genom email marketing och automatiserade processer. Beroende på vilket skede den potentiella kunden är i sin köpprocess, eller hur ‘varm’ din lead är, kan man här hålla i eventuella försäljningssamtal för att guida den potentiella kunden vidare i köpprocessen. Nedan går vi igenom hur man kan arbeta med lead nurturing via marketing automation som exempel.

Ett sätt att jobba med lead nurturing är genom email marketing och marketing automation. Marketing automation är ett samlingsbegrepp för teknik som automatiserar repetitiva uppgifter, som exempelvis att skapa automatiserade mail-flöden som skickar relevant innehåll till identifierade leads. På så sätt kan vi kontakta våra leads med exempelvis hjälpfulla tips, erbjudanden om att testa vår produkt eller tjänst, eller uppmuntran till köp.

 

4. Glädja

Kampen slutar inte när någon har blivit en kund – det slutgiltiga målet är att omvandla kunder till ambassadörer. Genom att erbjuda exceptionell kundservice, möjlighet till feedback och fortsatt relevant content blir chansen större att kunden blir en varumärkesambassadör. Nedan går vi igenom en kundundersökning som exempel.

Via en kombination av vår inbound-strategi och användandet av dessa olika verktyg har vi nu genererat en nöjd kund och följt kunden i stadiet från främling till besökare till lead och sedan kund. Helst fulländar vi denna köpprocess genom att omvandla kunden till en ambassadör för vårt varumärke. Detta kan ske genom att vi vårdar relationen på olika sätt. Denna gång väljer vi att försöka få reda på precis vad kunden vill ha från oss genom att göra det lättaste – fråga! Vi skapar feedback-undersökningar som skickas ut till kunder för att ta reda på vad vi kan göra för att glädja de ännu mer och eventuellt omvandla de till varumärkesambassadörer som rekommenderar våra produkter eller tjänster till andra.

 

Varför ska du arbeta med Inbound Marketing?

Nu när vi har förklarat hur inbound marketing fungerar kan det vara bra att lära sig lite mer om fördelar och nackdelar med just denna strategi.

 

Fördelar

Minskade utgifter

Massmarknadsföring, där du väljer ett budskap, kastar ut det i världen och hoppas att generera en respons är inte bara riskfyllt utan kan även bli väldigt dyrt. Med en mer inriktad approach på vem du vill nå ut till istället för att försöka nå alla personer med massmarknadsföring ger inbound marketing dig ett fönster för minskade utgifter.

Naturligtvis består ingen strategi utan kostnader alls, men det är viktigt att notera att en strategi som endast tillämpar betalda annonser kan bli väldigt kapitalintensiv. Du kan köpa Google annonser under vissa sökord som förvisso kan generera mycket trafik, men fortsätter endast generera trafik så länge du fortsätter pumpa in pengar. Inbound marketing är ett alternativ, eller komplement, till detta där du spenderar mer resurser på att skapa content som sedan genererar trafik under en längre period.

Ur ett finansiellt perspektiv kostar det även mer att attrahera nya kunder än att bevara existerande kunder. Inbound-strategin lägger fokus på att upprätthålla dessa relationer och sätter kontinuerligt kunden i centrum, även efter ett köp.

Genererar organiska leads

Inbound marketing handlar om att få in rätt besökare, inte nödvändigtvis fler besökare. Genom en inbound-strategi kan du generera upp till tre gånger fler leads än traditionella strategier. 

Din kommunikation är mer specifikt inriktad och är inte lika påträngande som exempelvis outbound marketing. Med en mer inriktad approach har du större sannolikhet att generera leads som är intresserade av dina erbjudanden och därmed mer öppna till att ta nästa steg i köpprocessen. En organisk lead som kommer till dig är mycket varmare än en kall lead: kunden har själv valt ut dig bland flera konkurrenter och valt att befinna sig på just din hemsida.

Skapar högre förtroende

Genom att förse dina besökare med informerande och utbildande innehåll bygger du trovärdighet och förtroende för ditt varumärke samt positionerar dig själv som en auktoritet inom ditt område. I enlighet med content marketing, som är en stor del av inbound marketing, är hjälpsamt och relevant content viktigt för att placera ditt företag som en “thought-leader” och go-to källan för information inom ditt område.

Tänk dig själv: Om du vill ha mer information om en tjänst, skulle du uppleva ett stort förtroende till för dig en helt okänd telefonförsäljare som ringer dig och vill berätta om hur låga priser hen kan erbjuda? 

Eller har du större förtroende för ett företag som du kommer i kontakt med vars blogginlägg du har stött på ett flertal gånger, vars webbsida länkas till av andra företag, och vars informerande och utbildande videos har en hög rankning på youtube exempelvis?

 

Nackdelar

Långsiktig strategi

Inbound marketing är ingen “quick fix” – det är en långsiktig strategi. Även om du befinner dig i en nischad industri tar det tid för sökmotorer att indexera, lista och ranka ditt innehåll. 

Du behöver även kontinuerligt optimera din webbsida och ditt innehåll för att se till att du driver en ständigt väloljad maskin. När besökare dock börjar rulla in finns det en stor chans att de fortsätter komma, om du kontinuerligt arbetar strategiskt med ditt content.

Hög konkurrens

Precis som din kundprofil kan vara på jakt efter att lösa ett problem de har och på så sätt hittar din webbsida, kan de även snubbla in på en konkurrents hemsida istället. Därför är även arbetet med sökmotoroptimering avgörande för att kunna konkurrera – om ingen lyckas hitta din webbplats kommer inte din inbound-strategi vara framgångsrik. 

Det är även viktigt att hålla sig informerad och uppdaterad om nya trender och konstant sikta efter att nå en plats där man kan erbjuda spetskompetens till sina kunder.

 

Anlita en Inbound-byrå eller arbeta internt?

På senare år har det uppkommit stora diskussioner kring digital marknadsföring och om det är mer lämpligt att anlita en byrå med befintlig expertis inom ett område eller utveckla en sådan expertis internt (‘in-house’) och utföra arbetet själv. När det gäller inbound marketing finns det fördelar med båda dessa tillvägagångssätt.

Fördelar med att arbeta internt med inbound marketing

 • Det är lättare att planera och modifiera arbetet internt medan det sker
 • Färre mellanhänder till den som skapar innehållet
 • Företaget utvecklar ämneskunskap och expertis som kan användas långsiktigt

Fördelar med att anlita en byrå för arbete med inbound marketing

 • Inbound kräver kunskap i många olika områden (content, SEO, design, strategi etc) – byråer tillhandahåller oftast tillgång till personal med befintlig kompetens
 • Det är mer kostnadseffektivt att anlita en byrå för ett specifikt ändamål än att anställa ett flertal personer och betala ut heltidslöner till dessa
 • Byråer har erfarenhet av liknande uppgifter, samt även koll på nya trender och kan lättare implementera dessa för ditt företag

Till slut är valet mellan en inbound-byrå eller att arbeta in-house ett val som man får ta utifrån sina egna omständigheter. Man behöver även hålla i åtanke att det kan finnas svårigheter inom specifika branscher: behöver man besitta en viss kompetens eller kunskap för att skriva copy om en verksamhet som är aktiv i exempelvis läkemedelsbranschen, då kanske man behöver anlita någon som kan skriva internt, eller be den anlitade byrån hyra in en extern part.

Den vanligaste vägen slutar dock oftast med att man anlitar en byrå som redan besitter den kompetens och expertis som behövs för att nå höga resultat. Väljer man att istället gå den interna vägen bör man se till att man har tillgängliga resurser och räkna med att den processen kan ta längre tid.

 

Så hjälper vi dig med Inbound Marketing

Inbound marketing ligger oss på Markenture nära hjärtat och vi har erfarenhet av att skapa skräddarsydda inbound-strategier som får ditt företag att växa. Genom att utföra en omfattande analys av din nuvarande marknadsföring kan vi lättare identifiera hål som behöver täppas igen. 

Vi hjälper dig se till att ditt företag: 

 • Blir hittat online
 • Får värdefull trafik
 • Genererar kvalificerade leads
 • Ökar försäljningen
 • Ökar varumärkesvärdet
 • Ökar ROI

Vi tror inte på ‘one size fits all’-lösningar utan arbetar tätt tillsammans med dig för att utforma en skräddarsydd inbound-strategi åt ditt företag. 

Om du tror att inbound marketing är något för dig och ditt företag tipsar vi dig om vår kostnadsfria marknadsföringsaudit där vi hjälper er ta reda på hur inbound marketing kan hjälpa er att växa samt skapar en detaljerad handlingsplan för er tillväxt. Helt förutsättningslöst och kostnadsfritt.

 

Få en kostnadsfri Analys!